Make your own free website on Tripod.com
 
 

::: MENU :::
Menu Utama
Pedahuluan
Carta Organisasi
Lagu Puteri
Lencana Puteri  
Perlembagaan
Penubuhan Puteri


Lencana


SK KKB DUA::: KANDUNGAN :::
 

Sitemap | Kotak Saran | Kontak   

OBJEKTIF KHAS
1.
Melibatkan ramai pelajar di dalam aktiviti Badan Beruniform.
2.
Memperlengkapkan peralatan Badan Beruniform
3.
Memastikan semua perancangan berjalan dengan lancar dan berkesan.
4.
Mengadakan aktiviti yang lebih menarik supaya menimbulkan minat yang lebih di kalangan murid.
5.
Mendedahkan murid dengan banyak aktiviti yang lebih mencabar di luar bilik darjah.
 
OBJEKTIF AM
1.
Mengalakkan lebih ramai murid melibatkan diri dengan lebih aktif di dalam ke tiga-tiga bidang kokurikulum.
2.
Menanam semangat bertanggungjawab terhadap pasukan yang dianggotai di kalangan dengan mengadakan pertandingan dari masa ke semasa.

Puteri Islam

Logo Puteri Islam
Lencana Puteri Islam
Ketua Peminpin
FALSAFAH

Pergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah Pergerakan Beruniform yang bergerak di Peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah, Universiti, Institut/Maktab Perguruan, Sekolah-sekolah Menengah dan Sekolah-Sekolah Rendah. Aktiviti-aktivitinya yang dijalankan sebagai kokurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing Puteri-puteri ke arah penyuburan dan pengembangan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan puteri yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta mampu bersedia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran bangsa, masyarakat dan negara selaras dengan ajaran Islam.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Indeks Berita

  ¬© March 2005 SKKKB2. All Rights Reserved.          
  Send your comment to : webmaster 
 

 Sitemap | Site Information
 Visitors:

 
 
 
Carta Organisasi Sekolah Asma ul-Husna Gema MAsjid Ar-Rahimah KKB